3ena bizz, δημιουργία εταιρικής ταυτότητας.

Κατασκευή εταιρικής ταυτότητας.

1. 3ena Management.


Business plan – στρατηγικός σχεδιασμός.

Με την επιχειρησιακή στρατηγική εξετάζουμε την εταιρία σε μία υπάρχουσα κατάσταση, θέτουμε ως στόχο την επιθυμητή μελλοντική θέση της και μέσω της στρατηγικής – πάντα σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα οικονομικά δεδομένα – εκπνοούμε ένα πλάνο δράσης για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Για την επίτευξη της, παρέχουμε αναλύσεις και μελέτες για την αγορά και τα προϊόντα και προκαλούμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις, προσφέροντας όραμα, ιδέες και λύσεις για τον επιχειρηματία.

Οργάνωση πωλήσεων.

Γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μικρή επιχείρηση να δημιουργήσει και να διαχειριστεί ένα τμήμα πωλήσεων (έλλειψη χρόνου και εμπειρίας – μειωμένο ενδιαφέρον από πλευράς των υποψηφίων), η 3ena βοηθά αποτελεσματικά και προσφέρει ένα αξιόπιστο και οικονομικό πακέτο που υποστηρίζει τον επιχειρηματία να κάνει τα πρώτα του βήματα στη διοίκηση τμήματος πωλήσεων.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει:
- Εύρεση και προεπιλογή υποψηφίων.
- Περιγραφή θέσης εργασίας.
- Ανάλυση πελατολογίου.
- Σενάρια διαχείρισης αντιρρήσεων.
- Συστήματα αναφορών και ελέγχου αποτελεσματικότητας πωλητών.

Αντιπροσωπεύσεις εξωτερικού.

Είναι μία εξειδικευμένη υπηρεσία που απευθύνεται σε επιχειρήσεις ή επαγγελματίες οι οποίοι αναζητούν προμηθευτές και συνεργάτες στις αγορές του εξωτερικού. Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό μας διαθέτει την ολοκληρωμένη γνώση συγκεκριμένων αγορών και των τάσεων που επικρατούν σε αυτές και μπορεί να προσφέρει ουσιαστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των αποφάσεων.

Η υποστήριξη περιλαμβάνει:
- Έρευνα και εντοπισμό νέων διεθνών συνεργατών.
- Διεθνής επικοινωνία.
- Προετοιμασία συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις.
- Συνοδεία πελατών σε διεθνείς εκθέσεις.

2. 3ena Marketing.


Εταιρική ταυτότητα.

Η εταιρική ταυτότητα είναι η εικόνα της εταιρίας προς τα έξω και το πρώτο στοιχείο που τη φέρνει σε επαφή με τους πελάτες της σε οποιοδήποτε μέσο οπτικής επικοινωνίας. Μέσα από τα χρώματα, τα σχήματα και τις εικόνες φαίνεται το ύφος, η φιλοσοφία και η κουλτούρα της επιχείρησης. Στην 3ena, δημιουργούμε ένα μοναδικό λογότυπο, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους, τις ιδιαιτερότητες του προϊόντος ή της υπηρεσίας, την προσωπικότητα αλλά και την αγορά που απευθύνεται η επιχείρηση.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει:
- Λογότυπο.
- Επαγγελματική κάρτα.
- Επιστολόχαρτο.
- Φάκελο.

Έντυπη διαφήμιση.

Η έντυπη διαφήμιση είναι ο τρόπος που οι περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν για την προβολή τους καθώς τις επιτρέπει – με οικονομικό τρόπο - να ενημερώνουν τους πελάτες για τα προϊόντα και τις δραστηριότητες τους. Στην 3ena σχεδιάζουμε τα διαφημιστικά έντυπα αφού πρώτα έχουμε καθορίσει τη λειτουργία τους, το επιθυμητό αποτέλεσμα και την ομοιόμορφη φόρμα παρουσίασης.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει:
- Σχεδιασμό εντύπων.
- Προιοντικούς καταλόγους.
- Διαφημιστικά φυλλάδια.

3. 3ena Finance.


Αξιολόγηση προμηθευτών – μειώσεις κόστους.

Σε μία περίοδο όπου η επιλογή των κατάλληλων προμηθευτών και ο περιορισμός δαπανών μπορεί να αποτελέσει το στοιχείο υπεροχής και διαφοροποίησης μίας εταιρίας στο κλάδο της, η 3ena βοηθά με – εξειδικευμένες διαδικασίες - την μικρομεσαία εταιρία να αξιολογήσει και να επιλέξει τους προμηθευτές της ώστε να επιτύχει βελτίωση της ποιότητας πρώτων υλών και σημαντικές μειώσεις κόστους.
Οι σύμβουλοι μας εγκαθιστούν συστήματα που:
- Εντοπίζουν και καταγράφουν λεπτομερώς τις προμηθευτικές ανάγκες.
- Καθορίζουν στόχους απόδοσης προμηθειών.
- Αξιολογούν τους ήδη υπάρχοντες.
- Βρίσκουν νέους προμηθευτές.
- Επιλέγουν με συγκεκριμένα κριτήρια τους πλέον αποδοτικούς.
- Ελέγχουν κατά περιόδους την αποτελεσματικότητα τους.

Αξιολόγηση και οργάνωση λογιστηρίων.

Στα πλαίσια της πλήρους υποστήριξης των πελατών της, η εταιρία και οι έμπειροι συνεργάτες της αναλαμβάνει την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του λογιστηρίου και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει:
- Επίβλεψη λειτουργίας λογιστηρίου.
- Οργάνωση και εποπτεία λογιστικών συστημάτων.
- Έλεγχο κοστολόγησης.
- Έλεγχο αποθηκών.

Μελέτες αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων.

Οι επενδύσεις αποτελούν μέσο για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενώ το επενδυτικό περιβάλλον είναι σήμερα ιδιαίτερα θετικό για τη χρηματοδότηση τους. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των υπηρεσιών που αναλαμβάνει η εταιρία μας περιλαμβάνει:
- Οικονομοτεχνικές μελέτες. Για ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα καθώς και τη σχεδίαση, υποβολή και υλοποίηση προτάσεων στα πλαίσια των κοινοτικών προγραμμάτων ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
- Μελέτες σκοπιμότητας. Μελέτη επενδυτικών αναγκών, ταμειακών ροών, δυνατότητα πραγμάτωσης κερδών και ικανοποιητικών επιπέδων απόσβεσης.